YSU

ԵՐԵՎԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

ՏՆՏԵՍԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՖԱԿՈՒԼՏԵՏ

ՍԱՀՄԱՆԱԴՐԱԿԱՆ ՏՆՏԵՍԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ԳԻՏԱՎԵՐԼՈՒԾԱԿԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆ

Հայտարարություններ

SPSS դասընթացի վերսկսում հունվարից

Սահմանադրական տնտեսագիտության գիտավերլուծական կենտրոնում վերսկսվում են դասընթացները:

Կրիպտոակտիվներ. հեռանկարներ և կարգավորումներ 04.12.2019

Սահմանադրական տնտեսագիտության գիտավերլուծական կենտրոնում շարունակվում են գիտական սեմինարները: