YSU

ԵՐԵՎԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

ՏՆՏԵՍԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՖԱԿՈՒԼՏԵՏ

ՍԱՀՄԱՆԱԴՐԱԿԱՆ ՏՆՏԵՍԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ԳԻՏԱՎԵՐԼՈՒԾԱԿԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆ

Հայտարարություններ

Ռազմական անվտանգության արդի հիմնախնդիրները ՀՀ-ում

Գիտական սեմինարին կզեկուցի գնդապետ Արտակ Կոստանյանը։

Հարցում թվայնացման համատեքստում

Թվային տեխնոլոգիաների տարածման և զարգացման միտումները բացահայտելու նպատակով ԵՊՀ Սահմանադրական տնտեսագիտության գիտավերլուծական կենտրոնն իրականացնում է հարցում։

R ծրագրային փաթեթը սկսնակների համար

Սահմանադրական տնտեսագիտության գիտավերլուծական կենտրոնը վերսկսվում է ծրագրային դասընթացների շարքը:

ՀՀ անվտանգության նոր պարադիգմա. բաց մտորումներ

Քաղաքագիտական հանձնախմբի գիտական սեմինար

1 2 3 ... 7