YSU

ԵՐԵՎԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

ՏՆՏԵՍԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՖԱԿՈՒԼՏԵՏ

ՍԱՀՄԱՆԱԴՐԱԿԱՆ ՏՆՏԵՍԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ԳԻՏԱՎԵՐԼՈՒԾԱԿԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆ

Հրապարակումներ

Harutyunyan G., Sargsyan H., Gevorgyan R. - Diagnostics and Monitoring of Constitutionalism in Transition Economies

2018, Lambert Academic Publishing

Հայկ Սարգսյան - ՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՅԱՑՎԱԾՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՍԱՀՄԱՆԱԴՐԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ՓՈԽԱՌՆՉՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

2018, Գիտական Արցախ, №1,  Երևան

Վարսի Սարգսյան - Անվճարունակության կանխարգելման կառուցակարգային և օրենսդրական բարելավումների հիմնահարցեր

2018, ՏՆՏԵՍՈւԹՅԱՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԵՎ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐՆԵՐ Պարբերական գիտական ժողովածու, հոդված

Սամսոն Դավոյան - Երկրների բազմաբնույթ վերափոխումների համեմատական արդյունավետության գնահատումը և վերլուծությունը

2018, Ի՞նչ անել. Հայաստանի տնտեսության զարգացման արդի հիմնախնդիրները և ռազմավարական ուղղությունները։ Գիտագործնական խորհրդաժողով

Վարսի Սարգսյան - Սնանկացում. գործընթացներ և կառավարում

2017, Այլընտրանք գիտական հանդես, հոդված

Վարսի Սարգսյան - Սնանկություն. տնտեսաիրավական կարգավորման և կառավարման որոշ հիմնախնդիրներ

2017, ԵՊՀ Բանբեր, հոդված

Հայկ Մնացականյան - Ներդրումային միջավայրի բարելավման արդի խնդիրները ՀՀ-ում

2018, Ի՞նչ անել. Հայաստանի տնտեսության զարգացման արդի հիմնախնդիրները և ռազմավարական ուղղությունները։ Գիտագործնական խորհրդաժողով

Աշոտ Մարկոսյան,Էլյանորա Մաթևոսյան - Ազգային հարստությունը որպես տնտեսության կապիտալացման աստիճանի գնահատման հիմնական ցուցանիշ

2018, Ի՞նչ անել. Հայաստանի տնտեսության զարգացման արդի հիմնախնդիրները և ռազմավարական ուղղությունները։ Գիտագործնական խորհրդաժողով

Բագրատ Ասատրյան - ՀՀ տնտեսության արդի բնութագրերն ու զարգացման հիմնախնդիրները

2018, Ի՞նչ անել. Հայաստանի տնտեսության զարգացման արդի հիմնախնդիրները և ռազմավարական ուղղությունները։ Գիտագործնական խորհրդաժողով

1 2 3 ... 5