YSU

ԵՐԵՎԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

ՏՆՏԵՍԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՖԱԿՈՒԼՏԵՏ

ՍԱՀՄԱՆԱԴՐԱԿԱՆ ՏՆՏԵՍԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ԳԻՏԱՎԵՐԼՈՒԾԱԿԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆ

Ռազմական անվտանգության արդի հիմնախնդիրները ՀՀ-ում

ԵՊՀ Սահմանադրական տնտեսագիտության գիտավերլուծական կենտրոնում սույն թվականի մայիսի 20-ին ժամը 12։30-ին 208 լսարանում տեղի կունենա ռազմական հանձնախմբի գիտական սեմինարը։ 

Սեմինարին կզեկուցի Արտակ Կոստանյանը (թեմա՝ Ռազմական անվտանգության արդի հիմնախնդիրները ՀՀ-ում