YSU

ԵՐԵՎԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

ՏՆՏԵՍԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՖԱԿՈՒԼՏԵՏ

ՍԱՀՄԱՆԱԴՐԱԿԱՆ ՏՆՏԵՍԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ԳԻՏԱՎԵՐԼՈՒԾԱԿԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆ

Հարցում թվայնացման համատեքստում

 ԵՊՀ Սահմանադրական տնտեսագիտության գիտավերլուծական կենտրոնն իրականացվում է հարցում, որի նպատակն է բացահայտել ՀՀ-ում թվային տեխնոլոգիաների տարածման և զարգացման միտումները, մասնավորաբար՝ որքանո՞վ են տարածված թվային գործիքները, որքանո՞վ են փոփոխվել ժամանակի ընթացքում, ինչպիսի՞ տեխնիկական խնդիրներ են առաջանում թվային գործիքները կիրառելիս և, ի վերջո, ո՞ր հարթակն է ավելի արդյունավետ տնտեսության համար՝ online, թե offline: 

Հարցումն ընդգրկում է առողջապահության, առևտրի, կրթության և ֆինանսական ծառայությունների ոլորտները։

Ստորև՝ հարցումը․

https://www.questionpro.com/t/AVDhAZr3sf