YSU

ԵՐԵՎԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

ՏՆՏԵՍԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՖԱԿՈՒԼՏԵՏ

ՍԱՀՄԱՆԱԴՐԱԿԱՆ ՏՆՏԵՍԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ԳԻՏԱՎԵՐԼՈՒԾԱԿԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆ

Հայտարարություններ

R ծրագրային փաթեթ սկսնակների համար

Դասընթացը կվարի ԵՊՀ տնտեսագիտության և կառավարման ֆակուլտետի տնտեսագիտության մեջ մաթեմատիկական մոդելավորման ամբիոնի պրոֆեսոր Ռուբեն Ալբերտի Գևորգյանը:

Մեծ տվյալների կիրառությունը մունիցիպալ կառավարման մեջ 16.04.2018

Զեկուցող՝ տնտեսագիտության մեջ մաթեմատիկական մոդելավորման ամբիոնի  ուսանող  Տիգրան Քարամյան / գիտ. ղեկավար տ.գ.դ. պրոֆեսոր Ռ.Գևորգյան/

Վարկունակության գնահատման մեթոդական մոտեցումները ոչ հստակ բազմությունների կիրառություններով 19.03.2018

Զեկուցող՝ տնտեսագիտության մեջ մաթեմատիկական մոդելավորման ամբիոնի ասպիրանտ Անի Հակոբյան /գիտ.ղեկավար՝ տ.գ.դ. պրոֆեսոր Հ.Սարգսյան/

1 2 3 4