YSU

ԵՐԵՎԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

ՏՆՏԵՍԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՖԱԿՈՒԼՏԵՏ

ՍԱՀՄԱՆԱԴՐԱԿԱՆ ՏՆՏԵՍԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ԳԻՏԱՎԵՐԼՈՒԾԱԿԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆ

Հայտարարություններ

Գիտական սեմինարի շարունակություն 12.03.2018

Զեկուցող՝ Ա.Ղազարյան /Քլաստերացում I-M-T մոդելի ձևաչափով/

Քլաստերացում I-M-T մոդելի ձևաչափով 05.03.2018

Զեկուցող՝ Ամասիա Ղազարյան /գիտական ղեկավար՝ դոցենտ Ռ. Ավետիսյան/

Սահմանադրականության գնահատման ինդիկատորների չափման մեթոդաբանությունը 26.02.2018

Զեկուցող՝ ԵՊՀ տնտեսագիտության և կառավարման ֆակուլտետի տնտեսագիտության մեջ մաթեմատիկական մոդելավորման ամբիոնի ասպիրանտ Ենոք Հակոբյան/գիտական ղեկավար՝ պրոֆեսոր Ռ. Գևորգյան/

1 2 3 4