YSU

ԵՐԵՎԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

ՏՆՏԵՍԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՖԱԿՈՒԼՏԵՏ

ՍԱՀՄԱՆԱԴՐԱԿԱՆ ՏՆՏԵՍԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ԳԻՏԱՎԵՐԼՈՒԾԱԿԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆ

Հայտարարություններ

ՀՀ տնտեսական անվտանգություն

Տնտեսական հանձնախմբի գիտական սեմինար

ՀՀ անվտանգության հիմնախնդիրները

Գիտական սեմինար ԵՊՀ Սահմանադրական տնտեսագիտության գիտավերլուծական կենտրոնում

SPSS դասընթացի վերսկսում հունվարից

Սահմանադրական տնտեսագիտության գիտավերլուծական կենտրոնում վերսկսվում են դասընթացները:

Կրիպտոակտիվներ. հեռանկարներ և կարգավորումներ 04.12.2019

Սահմանադրական տնտեսագիտության գիտավերլուծական կենտրոնում շարունակվում են գիտական սեմինարները:

Տնտեսության թվային վերափոխումների հիմնախնդիրները ՀՀ-ում 13.11.2019

Սեմինար ԵՊՀ Սահմանադրական տնտեսագիտության գիտավերլուծական կենտրոնում

1 2 3 4 ... 7