YSU

ԵՐԵՎԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

ՏՆՏԵՍԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՖԱԿՈՒԼՏԵՏ

ՍԱՀՄԱՆԱԴՐԱԿԱՆ ՏՆՏԵՍԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ԳԻՏԱՎԵՐԼՈՒԾԱԿԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆ

Հայտարարություններ

Մեծ տվյալների կիրառությունը մունիցիպալ կառավարման մեջ 16.04.2018

Զեկուցող՝ տնտեսագիտության մեջ մաթեմատիկական մոդելավորման ամբիոնի  ուսանող  Տիգրան Քարամյան / գիտ. ղեկավար տ.գ.դ. պրոֆեսոր Ռ.Գևորգյան/

Վարկունակության գնահատման մեթոդական մոտեցումները ոչ հստակ բազմությունների կիրառություններով 19.03.2018

Զեկուցող՝ տնտեսագիտության մեջ մաթեմատիկական մոդելավորման ամբիոնի ասպիրանտ Անի Հակոբյան /գիտ.ղեկավար՝ տ.գ.դ. պրոֆեսոր Հ.Սարգսյան/

Գիտական սեմինարի շարունակություն 12.03.2018

Զեկուցող՝ Ա.Ղազարյան /Քլաստերացում I-M-T մոդելի ձևաչափով/

Քլաստերացում I-M-T մոդելի ձևաչափով 05.03.2018

Զեկուցող՝ Ամասիա Ղազարյան /գիտական ղեկավար՝ դոցենտ Ռ. Ավետիսյան/

1 2 3 4 5