YSU

ԵՐԵՎԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

ՏՆՏԵՍԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՖԱԿՈՒԼՏԵՏ

ՍԱՀՄԱՆԱԴՐԱԿԱՆ ՏՆՏԵՍԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ԳԻՏԱՎԵՐԼՈՒԾԱԿԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆ

Հայտարարություններ

Գիտական սեմինարի շարունակություն 12.03.2018

Զեկուցող՝ Ա.Ղազարյան /Քլաստերացում I-M-T մոդելի ձևաչափով/

Քլաստերացում I-M-T մոդելի ձևաչափով 05.03.2018

Զեկուցող՝ Ամասիա Ղազարյան /գիտական ղեկավար՝ դոցենտ Ռ. Ավետիսյան/