YSU

ԵՐԵՎԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

ՏՆՏԵՍԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՖԱԿՈՒԼՏԵՏ

ՍԱՀՄԱՆԱԴՐԱԿԱՆ ՏՆՏԵՍԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ԳԻՏԱՎԵՐԼՈՒԾԱԿԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆ

Աշխատակազմ

Հայկ Լևոնի Սարգսյան

Կենտրոնի տնօրեն

Վարսի Կարենի Սարգսյան

Կենտրոնի գիտաշխատող

Ռուբեն Ալբերտի Գևորգյան

Կենտրոնի պրոֆեսոր