YSU

ԵՐԵՎԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

ՏՆՏԵՍԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՖԱԿՈՒԼՏԵՏ

ՍԱՀՄԱՆԱԴՐԱԿԱՆ ՏՆՏԵՍԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ԳԻՏԱՎԵՐԼՈՒԾԱԿԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆ

ՀՀ էթնոմշակութային հիմնախնդիրները ազգային անվտանգության համատեքստում

Ս․թ․ ապրիլի 15-ին ժամը 14։30-ին ֆակուլտետի 208 լսարանում տեղի կունենա էթնոմշակութային հանձնախմբի գիտական սեմինարը, որտեղ զեկուցումով հանդես կգա պատմական գիտությունների թեկնածու Հրանուշ Խառատյանը (թեմա՝ ՀՀ էթնոմշակութային հիմնախնդիրները ազգային անվտանգության համատեքստում)։