YSU

ԵՐԵՎԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

ՏՆՏԵՍԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՖԱԿՈՒԼՏԵՏ

ՍԱՀՄԱՆԱԴՐԱԿԱՆ ՏՆՏԵՍԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ԳԻՏԱՎԵՐԼՈՒԾԱԿԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆ

Նորություններ

ԵՐԿՈՒ ՊՐՈՖԵՍՈՐՆԵՐԻ ՋԵՐՄԱԳԻՆ ՀԱՆԴԻՊՈՒՄ ԵՐԵՎԱՆՈՒՄ /Ռ.ԳԵՎՈՐԳՅԱՆ, Գ.ՄԿՐՏՉՅԱՆ/

ԵՊՀ Սահմանադրական տնտեսագիտության գիտավերլուծական կենտրոն

ԿՐԹԱԹՈՇԱԿՆԵՐ «ՏՎՅԱԼՆԵՐԻ ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆԸ ԲԻԶՆԵՍՈՒՄ» ՄԱԳԻՍՏՐՈՍԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐԻ ՈՒՍԱՆՈՂՆԵՐԻՆ

Ֆիլիպ Մորրիսը Հայաստանում աջակցում է լավագույն երիտասարդ գիտնականներին՝ տրամադրելով կրթաթոշակներ

ՄԵԿՆԱՐԿԻՑ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՎԵՐԵԼՔ ՏԱՆՈՂ ՃԱՆԱՊԱՐՀՆԵՐԸ. ՀԱՅԿ ՍԱՐԳՍՅԱՆ

ԵՊՀ  տնտեսագիտության և կառավարման ֆակուլտետի դեկան, տնտեսագիտության դոկտոր, պրոֆեսոր  Հայկ Սարգսյանը վստահում է  նոր կառավարության կողմից ներկայացված ծրագրին:

1 2 3 ... 9