YSU

ԵՐԵՎԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

ՏՆՏԵՍԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՖԱԿՈՒԼՏԵՏ

ՍԱՀՄԱՆԱԴՐԱԿԱՆ ՏՆՏԵՍԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ԳԻՏԱՎԵՐԼՈՒԾԱԿԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆ

Նորություններ

ՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՅԱՑՎԱԾՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՍԱՀՄԱՆԱԴՐԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ՓՈԽԱՌՆՉՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

Արցախի Հանրապետության  «Օր» հաղորդման հյուրն է ԵՊՀ տնտեսագիտության և կառավարման ֆակուլտետի դեկան Հայկ Սարգսյանը:
14.09.2018թ.

ԵՐԿՈՒ ՊՐՈՖԵՍՈՐՆԵՐԻ ՋԵՐՄԱԳԻՆ ՀԱՆԴԻՊՈՒՄ ԵՐԵՎԱՆՈՒՄ /Ռ.ԳԵՎՈՐԳՅԱՆ, Գ.ՄԿՐՏՉՅԱՆ/

ԵՊՀ Սահմանադրական տնտեսագիտության գիտավերլուծական կենտրոն

ԿՐԹԱԹՈՇԱԿՆԵՐ «ՏՎՅԱԼՆԵՐԻ ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆԸ ԲԻԶՆԵՍՈՒՄ» ՄԱԳԻՍՏՐՈՍԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐԻ ՈՒՍԱՆՈՂՆԵՐԻՆ

Ֆիլիպ Մորրիսը Հայաստանում աջակցում է լավագույն երիտասարդ գիտնականներին՝ տրամադրելով կրթաթոշակներ

1 2 3 ... 9