YSU

ԵՐԵՎԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

ՏՆՏԵՍԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՖԱԿՈՒԼՏԵՏ

ՍԱՀՄԱՆԱԴՐԱԿԱՆ ՏՆՏԵՍԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ԳԻՏԱՎԵՐԼՈՒԾԱԿԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆ

Նորություններ

ՀՀ ՍՈՑԻԱԼ-ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԾՐԱԳՐԱՅԻՆ ՀԻՄՆԱԴՐՈՒՅԹՆԵՐԻ ՔՆՆԱԿԱՆ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆ

Գիտական սեմինար ԵՊՀ Սահմանադրական տնտեսագիտության գիտավերլուծական կենտրոնում

ԳԻՏԱԳՈՐԾՆԱԿԱՆ ԽՈՐՀՐԴԱԺՈՂՈՎԻ ԱՐԴՅՈՒՆՔՈՒՄ ԿԱՊ Է ՍՏԵՂԾՎԵԼ ՏՆՏԵՍԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՄԻՋԵՎ

Գիտաժողովի  առաջիկա անելիքների մասին ysu.am-ն  զրուցել է ԵՊՀ տնտեսագիտության և կառավարման ֆակուլտետի դեկան Հայկ Սարգսյանի ու Կառավարման և գործարարության ամբիոնի վարիչ Կառլեն Խաչատրյանի հետ։

ՀԱՅԿ ՍԱՐԳՍՅԱՆԻ ՀԱՄՈԶՄԱՄԲ ԵՐԿՐԻ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԱՃԸ ԹԱՔՆՎԱԾ Է ՍԱՀՄԱՆԴՐԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ԲԱՐՁՐ ՄԱԿԱՐԴԱԿԻ ՄԵՋ

 «Հայաստանի տնտեսության զարգացման արդի հիմնախնդիրները և ռազմավարական ուղղությունները» թեմայով խորհրդաժողով

ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ ԲԱՆԿԵՐԻ ԱՆԿԱԽՈՒԹՅՈՒՆԸ ՍԱՀՄԱՆԱԴՐԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՏԵՔՍՏՈՒՄ

Հանդիպում ՀՀ ԿԲ «Տնտեսագիտական կրթության և հետազոտություններ աջակցման կենտրոն» հիմնադրամ և ԵՊՀ Սահմանադրական տնտեսագիտության գիտավերլուծական կենտրոն ձևաչափով

1 2 3 ... 11