YSU

ԵՐԵՎԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

ՏՆՏԵՍԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՖԱԿՈՒԼՏԵՏ

ՍԱՀՄԱՆԱԴՐԱԿԱՆ ՏՆՏԵՍԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ԳԻՏԱՎԵՐԼՈՒԾԱԿԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆ

Նորություններ

ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ ԲԱՆԿԻ ԱՆԿԱԽՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ԳՆԵՐԻ ԿԱՅՈՒՆՈՒԹՅՈՒՆ

 ՀՀ ԿԲ «Տնտեսագիտական կրթության և հետազոտությունների աջակցման կենտրոն»  հիմնադրամի հետ հանդիպում Սահմանադրական տնտեսագիտության գիտավերլուծական կենտրոնում

ՄԱԿ-Ի ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԱԶԳԱՅԻՆ ԾՐԱԳԻՐ. ՀԱՄԱԳՈՐԾԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ՀԱՆԴԻՊՈՒՄ

Հանդիպում ԵՊՀ Սահմանադրական տնտեսագիտության գիտավերլուծական կենտրոնում ՄԱԿ-ի մարդկային զարգացման ծրագրի փորձագիտական խմբի հետ

ՎԱՐԿՈՒՆԱԿՈՒԹՅԱՆ ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՄԵԹՈԴԱԿԱՆ ՄՈՏԵՑՈՒՄՆԵՐԸ ՈՉ ՀՍՏԱԿ ԲԱԶՄՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԿԻՐԱՌՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐՈՎ

Գիտական սեմինար ԵՊՀ Սահմանադրական տնտեսագիտության գիտավերլուծական կենտրոնում /զեկուցող՝ Անի Հակոբյան/

ԳՆԵՐԻ ԿԱՅՈՒՆՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ ԲԱՆԿԻ ԱՆԿԱԽՈՒԹՅԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ՔՆՆԱՐԿՈՒՄ

Հանդիպում  ՀՀ ԿԲ «Տնտեսագիտական կրթության և հետազոտությունների աջակցման կենտրոն»  հիմնադրամի հետ 

1 2 3 ... 7