YSU

ԵՐԵՎԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

ՏՆՏԵՍԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՖԱԿՈՒԼՏԵՏ

ՍԱՀՄԱՆԱԴՐԱԿԱՆ ՏՆՏԵՍԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ԳԻՏԱՎԵՐԼՈՒԾԱԿԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆ

Նորություններ

ՌԵԳՐԵՍԻՈՆ ԱՆԱԼԻԶ SPSS ՓԱԹԵԹԻ ՕԳՆՈՒԹՅԱՄԲ

Ավարտվեց ԵՊՀ Սահմանադրական տնտեսագիտության գիտավերլուծական կենտրոնի և ,,Data Science for Business՛՛ մագիստրոսական ծրագրի կողմից կազմակերպված  հերթական դասընթացը:

ԳԵՐԽՆԴԻՐԸ ՍԱՀՄԱՆԱԴՐԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ՄԱԿԱՐԴԱԿԻ ԲԱՐՁՐԱՑՈՒՄՆ Է:

Պրոֆեսոր Հայկ Սարգսյանի հարցազրույցը «Հայաստանի Հանրապետություն» օրաթերթին: