YSU

ԵՐԵՎԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

ՏՆՏԵՍԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՖԱԿՈՒԼՏԵՏ

ՍԱՀՄԱՆԱԴՐԱԿԱՆ ՏՆՏԵՍԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ԳԻՏԱՎԵՐԼՈՒԾԱԿԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆ

Նորություններ

ՄԵԿՆԱՐԿԻՑ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՎԵՐԵԼՔ ՏԱՆՈՂ ՃԱՆԱՊԱՐՀՆԵՐԸ. ՀԱՅԿ ՍԱՐԳՍՅԱՆ

ԵՊՀ  տնտեսագիտության և կառավարման ֆակուլտետի դեկան, տնտեսագիտության դոկտոր, պրոֆեսոր  Հայկ Սարգսյանը վստահում է  նոր կառավարության կողմից ներկայացված ծրագրին:

ՏՎՅԱԼՆԵՐԻ ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆԸ ԲԻԶՆԵՍՈՒՄ

ԵՊՀ տնտեսագիտության և կառավարման ֆակուլտետի տնտեսագիտության մեջ մաթեմատիկական մոդելավորման ամբիոնի «Տվյալների գիտությունը բիզնեսում» մագիստրոսական ծրագրի ղեկավար տնտեսագիտության դոկտոր, պրոֆեսոր Ռուբեն Գևորգյան

ՄԵԾ ՏՎՅԱԼՆԵՐԻ ԿԻՐԱՌՈՒԹՅՈՒՆԸ ՄՈՒՆԻՑԻՊԱԼ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՄԵՋ

Գիտական սեմինար ԵՊՀ Սահմանադրական տնտեսագիտության գիտավերլուծական կենտրոնում /զեկուցող՝ Տիգրան Քարամյան/

ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ ԲԱՆԿԻ ԱՆԿԱԽՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ԳՆԵՐԻ ԿԱՅՈՒՆՈՒԹՅՈՒՆ

 ՀՀ ԿԲ «Տնտեսագիտական կրթության և հետազոտությունների աջակցման կենտրոն»  հիմնադրամի հետ հանդիպում Սահմանադրական տնտեսագիտության գիտավերլուծական կենտրոնում

ՄԱԿ-Ի ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԱԶԳԱՅԻՆ ԾՐԱԳԻՐ. ՀԱՄԱԳՈՐԾԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ՀԱՆԴԻՊՈՒՄ

Հանդիպում ԵՊՀ Սահմանադրական տնտեսագիտության գիտավերլուծական կենտրոնում ՄԱԿ-ի մարդկային զարգացման ծրագրի փորձագիտական խմբի հետ

1 2 3 ... 8