YSU

ԵՐԵՎԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

ՏՆՏԵՍԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՖԱԿՈՒԼՏԵՏ

ՍԱՀՄԱՆԱԴՐԱԿԱՆ ՏՆՏԵՍԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ԳԻՏԱՎԵՐԼՈՒԾԱԿԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆ

Նորություններ

ԿԼՈՐ-ՍԵՂԱՆ ՀԱՆԴԻՊՈՒՄ ԵՊՀ ՏՆՏԵՍԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՖԱԿՈՒԼՏԵՏՈՒՄ

Ամփոփվեցին «Կենտրոնական բանկի անկախությունը՝ որպես ՀՀ սահմանադրականության կարևոր նորմ» ծրագրի շրջանակներում իրականացված հետազոտական աշխատանքի արդյունքները:

ՍԱՀՄԱՆԱԴՐԱԿԱՆ ԱՎԱՆԴՈՒՅԹՆԵՐ, ԻՆՍՏԻՏՈՒՏՆԵՐ, ՎԱՐՔԱԳԾԱՅԻՆ ՆԱԽԱԴՐՅԱԼՆԵՐ ԵՎ ԵՐԿՐՆԵՐԻ ԲԱՐԵԿԵՑՈՒԹՅՈՒՆ

Գիտական սեմինար ԵՊՀ Սահմանադրական տնտեսագիտության գիտավերլուծական կենտրոնում

ԲԱՑ ԴԱՍ R ԾՐԱԳՐԻ ՇՐՋԱՆԱԿՆԵՐՈՒՄ

Ս.թ. մարտի 28-ին, ժամը 18:30, ԵՊՀ տնտեսագիտության և կառավարման ֆակուլտետ

ԿԱՐԾՈՒՄ ԵՄ՝ ԳԱՂԱՓԱՐԸ ԿԵՆՍԱԿԱՆ ԵՎ ՇԱՀԵԿԱՆ Է

Հայկ Սարգսյանը Արայիկ Հարությունյանի հոդվածի մասին

1 2 3 ... 12