YSU

ԵՐԵՎԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

ՏՆՏԵՍԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՖԱԿՈՒԼՏԵՏ

ՍԱՀՄԱՆԱԴՐԱԿԱՆ ՏՆՏԵՍԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ԳԻՏԱՎԵՐԼՈՒԾԱԿԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆ

Հաշվետվություններ

Թեմատիկ հաշվետվություն 2

Սահմանադրականության գնահատման հետազոտական ծրագիր

Հաշվետվություն 2

«ՀՀ կենտրոնական բանկի անկախությունը որպես ՀՀ Սահմանադրության կարևոր նորմ»

Թեմատիկ հաշվետվություն 1

Սահմանադրականության գնահատման հետազոտական ծրագիր

Հաշվետվություն 1

«ՀՀ կենտրոնական բանկի անկախությունը որպես ՀՀ Սահմանադրության կարևոր նորմ»

1