YSU

ԵՐԵՎԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

ՏՆՏԵՍԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՖԱԿՈՒԼՏԵՏ

ՍԱՀՄԱՆԱԴՐԱԿԱՆ ՏՆՏԵՍԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ԳԻՏԱՎԵՐԼՈՒԾԱԿԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆ

Հաշվետվություններ

«ՀՀ պետական կառավարման ինստիտուցիոնալացման հեռանկարները տնտեսության թվայնացման համատեքստում»

1-ին փուլի ընթացքում կատարված հաշվետվություն

Ծրագրի շրջանակներում կատարված աշխատանքների վերաբերյալ հաշվետվություն (3)

«Գների կայունության և ֆինանսական կայունության փոխազդեցությունները և ներդաշնակեցման խնդիրները»

Ծրագրի շրջանակներում կատարված աշխատանքների վերաբերյալ հաշվետվություն (2)

«Գների կայունության և ֆինանսական կայունության փոխազդեցությունները և ներդաշնակեցման խնդիրները»

Ծրագրի շրջանակներում կատարված աշխատանքների վերաբերյալ հաշվետվություն (1)

«Գների կայունության և ֆինանսական կայունության փոխազդեցությունները և ներդաշնակեցման խնդիրները»

Հաշվետվություն 5

«ՀՀ կենտրոնական բանկի անկախությունը որպես ՀՀ Սահմանադրության կարևոր նորմ»

Հաշվետվություն 4

«ՀՀ կենտրոնական բանկի անկախությունը որպես ՀՀ Սահմանադրության կարևոր նորմ»

Հաշվետվություն 3

«ՀՀ կենտրոնական բանկի անկախությունը որպես ՀՀ Սահմանադրության կարևոր նորմ»

Թեմատիկ հաշվետվություն 2

Սահմանադրականության գնահատման հետազոտական ծրագիր

Հաշվետվություն 2

«ՀՀ կենտրոնական բանկի անկախությունը որպես ՀՀ Սահմանադրության կարևոր նորմ»

1 2