YSU

ԵՐԵՎԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

ՏՆՏԵՍԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՖԱԿՈՒԼՏԵՏ

ՍԱՀՄԱՆԱԴՐԱԿԱՆ ՏՆՏԵՍԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ԳԻՏԱՎԵՐԼՈՒԾԱԿԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆ

ԲԱՑ ԴԱՍ- R ծրագրային փաթեթ սկսնակների համար

ԵՊՀ Սահմանադրական տնտեսագիտության գիտավերլուծական կենտրոնը և Data Science for Business մագիստրոսական ծրագիրը «R ծրագրային փաթեթ սկսնակների համար» դասընթացի շրջանակներում կազմակերպում է ԲԱՑ ԴԱՍ, որտեղ կարող եք ստանալ հետևյալ հարցերի պատասխանները.

 ի°նչ է իրենից ներկայացնում R ծրագրային փաթեթը,

 որտե°ղ կարող է կիրառվել R ծրագրային փաթեթը,

 ինչպե°ս է անցկացվելու «R ծրագրային փաթեթ սկսնակների համար» դասընթացը:

Բաց դասի շրջանակներում կստանաք տեղեկատվություն նաև հարակից այլ դասընթացների վերաբերյալ (Pyton, SPSS, Matlab, Machine Learning և այլն):

Դասընթացը տեղի կունենա ս.թ. մարտի 28-ին, ժամը 18:30-19:30 ԵՊՀ տնտեսագիտության և կառավարման ֆակուլտետի 307 լսարանում:

ՄԱՍՆԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆՆ ԱՆՎՃԱՐ Է: