YSU

ԵՐԵՎԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

ՏՆՏԵՍԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՖԱԿՈՒԼՏԵՏ

ՍԱՀՄԱՆԱԴՐԱԿԱՆ ՏՆՏԵՍԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ԳԻՏԱՎԵՐԼՈՒԾԱԿԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆ

Սահմանադրական ավանդույթներ, ինստիտուտներ, վարքագծային նախադրյալներ և երկրների բարեկեցություն 01.04.2019

Ս.թ. ապրիլի 1-ին ժամը 16:00-ին ֆակուլտետի գրադարան-կաբինետում (305 սենյակ) տեղի կունենա Սահմանադրական տնտեսագիտության գիտավերլուծական կենտրոնի հերթական գիտական սեմինարը: 

Սեմինարին կզեկուցի  տ.գ.դ. պրոֆեսոր Ռուբեն Գևորգյանը (թեմա՝ Սահմանադրական ավանդույթներ, ինստիտուտներ, վարքագծային նախադրյալներ և երկրների բարեկեցություն):