YSU

ԵՐԵՎԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

ՏՆՏԵՍԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՖԱԿՈՒԼՏԵՏ

ՍԱՀՄԱՆԱԴՐԱԿԱՆ ՏՆՏԵՍԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ԳԻՏԱՎԵՐԼՈՒԾԱԿԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆ

ՀՀ անվտանգության հիմնախնդիրները

ԵՊՀ Սահմանադրական տնտեսագիտության գիտավերլուծական կենտրոնը սկսում է «ՀՀ անվտանգության հիմնախնդիրները» խորագրով գիտական սեմինարների շարքը։    


Առաջին սեմինարը կկայանա 07․01․2022թ․ ժամը 13։00-ին հետևյալ թեմայով՝ «ՀՀ անվտանգության հիմնախնդրի ձևակերպման սկզբունքները» (զեկուցող՝ պրոֆեսոր Հ․Սարգսյան):