YSU

ԵՐԵՎԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

ՏՆՏԵՍԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՖԱԿՈՒԼՏԵՏ

ՍԱՀՄԱՆԱԴՐԱԿԱՆ ՏՆՏԵՍԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ԳԻՏԱՎԵՐԼՈՒԾԱԿԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆ

Կրիպտոակտիվներ. հեռանկարներ և կարգավորումներ 04.12.2019

Ս.թ. դեկտեմբերի 4-ին (չորեքշաբթի) ժամը 15:00-ին ֆակուլտետի ընթերցասրահում (305 սենյակ) տեղի է ունենալու Սահմանադրական տնտեսագիտության գիտավերլուծական կենտրոնի հերթական գիտական սեմինարը:
 
Զեկուցող՝  ՏԿՖ տնտեսագիտության մեջ մաթեմատիկական մոդելավորման ամբիոնի առաջին կուրսի  մագիստրանտ Մհեր Մանասյան
               
Թեմա՝       Կրիպտոակտիվներ. հեռանկարներ և կարգավորումներ