YSU

ԵՐԵՎԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

ՏՆՏԵՍԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՖԱԿՈՒԼՏԵՏ

ՍԱՀՄԱՆԱԴՐԱԿԱՆ ՏՆՏԵՍԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ԳԻՏԱՎԵՐԼՈՒԾԱԿԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆ

Վարկունակության գնահատման մեթոդական մոտեցումները ոչ հստակ բազմությունների կիրառություններով 19.03.2018

   Տեղեկացնում ենք, որ ս.թ. մարտի 19-ին ժամը 16:00-ին ֆակուլտետի գրադարան-կաբինետում (305 սենյակ) տեղի կունենա Սահմանադրական տնտեսագիտության գիտավերլուծական կենտրոնի գիտական սեմինարը:

 Սեմինարին կզեկուցի տնտեսագիտության մեջ մաթեմատիկական մոդելավորման ամբիոնի ասպիրանտ Անի Հակոբյանը  «Վարկունակության գնահատման մեթոդական մոտեցումները ոչ հստակ բազմությունների կիրառություններով» թեման  /գիտական ղեկավար՝  տ.գ.դ. պրոֆեսոր Հ. Սարգսյան/: