YSU

ԵՐԵՎԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

ՏՆՏԵՍԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՖԱԿՈՒԼՏԵՏ

ՍԱՀՄԱՆԱԴՐԱԿԱՆ ՏՆՏԵՍԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ԳԻՏԱՎԵՐԼՈՒԾԱԿԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆ

Սահմանադրականության գնահատման ինդիկատորների չափման մեթոդաբանությունը 26.02.2018

 ԵՊՀ տնտեսագիտության և կառավարման ֆակուլտետի Սահմանադրական տնտեսագիտության գիտավերլուծական կենտրոնի  սեմինարը տեղի կունենա սույն թվականի փետրվարի 26-ին, ժամը 16:00-ին  ֆակուլտետի գրադարան-կաբինետում (305 սենյակ):

Սեմինարին կզեկուցի Ենոք Հակոբյանը «Սահմանադրականության գնահատման ինդիկատորների չափման մեթոդաբանությունը» թեման /գիտական ղեկավար՝ պրոֆեսոր Ռ.Գևորգյան/: