YSU

ԵՐԵՎԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

ՏՆՏԵՍԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՖԱԿՈՒԼՏԵՏ

ՍԱՀՄԱՆԱԴՐԱԿԱՆ ՏՆՏԵՍԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ԳԻՏԱՎԵՐԼՈՒԾԱԿԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆ

Զեկուցումներ՝ նվիրված Սահմանադրականության առանձին թեմաներին 13.11.2017

Տեղեկացնում ենք, որ ԵՊՀ տնտեսագիտության և կառավարման ֆակուլտետի Սահմանադրական տնտեսագիտության գիտավերլուծական կենտրոնի գիտական սեմինարը տեղի է ունենալու սույն թվականի նոյեմբերի 13-ին, ժամը 16:00-ին  ֆակուլտետի գրադարան-կաբինետում (305սենյակ):

 Ներկայացվելու  են ասպիրանտներ Գագիկ Չախոյանի, Գեորգի Ավետիսյանի, Հայկ Ադիլխանյանի և Սաթենիկ Սարգսյանի ատենախոսությունների հիմնական դրույթները, ինչպես նաև դոցենտ Կառլեն  Խաչատրյանի և  Կարո Ավետիսյանի  <<Սահմանադրականության, պետության կայացվածության և տնտեսական անվտանգության ցուցանիշների փոխառնչությունները>> թեմայով զեկույցը: Սեմինարը վարելու է պրոֆեսոր Ռուբեն Գևորգյանը: