YSU

ԵՐԵՎԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

ՏՆՏԵՍԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՖԱԿՈՒԼՏԵՏ

ՍԱՀՄԱՆԱԴՐԱԿԱՆ ՏՆՏԵՍԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ԳԻՏԱՎԵՐԼՈՒԾԱԿԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆ

Սահմանադրական նորմերի դասակարգման խնդիրները դիսկրետ մոդելավորման միջոցով 04.12.2017

Տեղեկացնում ենք, որ ԵՊՀ տնտեսագիտության և կառավարման ֆակուլտետի Սահմանադրական տնտեսագիտության գիտավերլուծական կենտրոնի հերթական գիտական սեմինարը տեղի կունենա սույն թվականի դեկտեմբերի 4-ին, ժամը 16:00-ին  ֆակուլտետի գրադարան-կաբինետում (305սենյակ):

«Սահմանադրական նորմերի դասակարգման խնդիրները դիսկրետ մոդելավորման միջոցով» թեմայի շրջանակներում սեմինարը կվարի Տնտեսագիտության մեջ մաթեմատիկական մոդելավորման ամբիոնի դոցենտ Գագիկ Տոնոյանը: