YSU

ԵՐԵՎԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

ՏՆՏԵՍԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՖԱԿՈՒԼՏԵՏ

ՍԱՀՄԱՆԱԴՐԱԿԱՆ ՏՆՏԵՍԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ԳԻՏԱՎԵՐԼՈՒԾԱԿԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆ

R ծրագրային փաթեթ սկսնակների համար

Ս.թ. մարտի 1-ից ԵՊՀ տնտեսագիտության և կառավարման ֆակուլտետի գիտավերլուծական կենտրոնը   Data Science for Business մագիստրոսական ծրագրի շրջանակներում իրականացնում է կարճաժամկետ դասընթաց «R ծրագրային փաթեթ սկսնակների համար»:

Դասընթացին կարող են մասնակցել բոլոր այն հետազոտողները և կառավարման ոլորտում աշխատող մասնագետները, ովքեր ցանկանում են իրենց աշխատանքներում օգտագործել ժամանակակից վերլուծական մեթոդներ և ծրագրեր:

Դասընթացի վերաբերյալ մանրամասն տեղեկությունների համար հետևեք կայքի նորություններ բաժնին: