YSU

ԵՐԵՎԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

ՏՆՏԵՍԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՖԱԿՈՒԼՏԵՏ

ՍԱՀՄԱՆԱԴՐԱԿԱՆ ՏՆՏԵՍԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ԳԻՏԱՎԵՐԼՈՒԾԱԿԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆ

Նեյրոնային ցանցերի կիրառությունը օբյեկտների քլաստերացման և դասակարգման խնդիրներում 12.02.2018

Հարգելի գործընկերներ,

տեղեկացնում ենք ձեզ, որ սույն թվականի փետրվարի 12-ին  ժամը 16:00-ին ԵՊՀ Սահմանադրական տնտեսագիտության գիտավերլուծական կենտրոնում տեղի կունենա «Նեյրոնային ցանցերի կիրառությունը օբյեկտների քլաստերացման և դասակարգման խնդիրներում» թեմայով սեմինարի շարունակությունը (զեկուցող՝ դոցենտ Գ. Ղուկասյան):