YSU

ԵՐԵՎԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

ՏՆՏԵՍԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՖԱԿՈՒԼՏԵՏ

ՍԱՀՄԱՆԱԴՐԱԿԱՆ ՏՆՏԵՍԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ԳԻՏԱՎԵՐԼՈՒԾԱԿԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆ

Նեյրոնային ցանցերի կիրառությունը օբյեկտների քլաստերացման և դասակարգման խնդիրներում 29.01.2018

Տեղեկացնում ենք, որ ԵՊՀ տնտեսագիտության և կառավարման ֆակուլտետի Սահմանադրական տնտեսագիտության գիտավերլուծական կենտրոնի գիտական սեմինարը տեղի կունենա սույն թվականի հունվարի 29-ին, ժամը 16:00-ին  ֆակուլտետի գրադարան-կաբինետում (305սենյակ):

«Նեյրոնային ցանցերի կիրառությունը օբյեկտների քլաստերացման և դասակարգման խնդիրներում» թեմայի շրջանակներում սեմինարը կվարի տնտեսագիտության մեջ մաթեմատիկական մոդելավորման ամբիոնի դոցենտ Գայանե Ղուկասյանը: