YSU

ԵՐԵՎԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

ՏՆՏԵՍԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՖԱԿՈՒԼՏԵՏ

ՍԱՀՄԱՆԱԴՐԱԿԱՆ ՏՆՏԵՍԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ԳԻՏԱՎԵՐԼՈՒԾԱԿԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆ

Մեծ տվյալների կիրառությունը մունիցիպալ կառավարման մեջ 16.04.2018

Ս.թ. ապրիլի 16-ին ժամը 16:00-ին ֆակուլտետի գրադարան-կաբինետում (305 սենյակ) տեղի կունենա Սահմանադրական տնտեսագիտության գիտավերլուծական կենտրոնի գիտական սեմինարը:

 Սեմինարին կզեկուցի տնտեսագիտության մեջ մաթեմատիկական մոդելավորման ամբիոնի  ավարտական կուրսի ուսանող  Տիգրան Քարամյանը  «Մեծ տվյալների կիրառությունը մունիցիպալ կառավարման մեջ» թեման  /գիտական ղեկավար՝  տ.գ.դ. պրոֆեսոր Ռ. Գևորգյան/: