YSU

ԵՐԵՎԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

ՏՆՏԵՍԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՖԱԿՈՒԼՏԵՏ

ՍԱՀՄԱՆԱԴՐԱԿԱՆ ՏՆՏԵՍԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ԳԻՏԱՎԵՐԼՈՒԾԱԿԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆ

Քլաստերացում I-M-T մոդելի ձևաչափով 05.03.2018

ԵՊՀ տնտեսագիտության և կառավարման ֆակուլտետի Սահմանադրական տնտեսագիտության գիտավերլուծական կենտրոնի  սեմինարը տեղի կունենա սույն թվականի մարտի 5-ին, ժամը 16:00-ին  ֆակուլտետի գրադարան-կաբինետում (305 սենյակ):

Սեմինարին կզեկուցի Ամասիա Ղազարյանը «Քլաստերացում I-M-T մոդելի ձևաչափով»   թեման/գիտական ղեկավար՝ դոցենտ Ռ.Ավետիսյան/: