YSU

ԵՐԵՎԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

ՏՆՏԵՍԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՖԱԿՈՒԼՏԵՏ

ՍԱՀՄԱՆԱԴՐԱԿԱՆ ՏՆՏԵՍԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ԳԻՏԱՎԵՐԼՈՒԾԱԿԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆ

ՀՀ սոցիալ-տնտեսական զարգացման ծրագրային հիմնադրույթների մշակման մեթոդական մոտեցումների քննական վերլուծություն 10.12.2018

Ս.թ. դեկտեմբերի 10-ին ժամը 16:00-ին ֆակուլտետի գրադարան-կաբինետում (305 սենյակ) տեղի կունենա Սահմանադրական տնտեսագիտության գիտավերլուծական կենտրոնի գիտական սեմինարը ՀՀ սոցիալ-տնտեսական զարգացման ծրագրային հիմնադրույթների մշակման մեթոդական մոտեցումների քննական վերլուծության շուրջ:

 Սեմինարը կվարի  տ.գ.դ. պրոֆեսոր Ռ. Գևորգյան: