YSU

ԵՐԵՎԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

ՏՆՏԵՍԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՖԱԿՈՒԼՏԵՏ

ՍԱՀՄԱՆԱԴՐԱԿԱՆ ՏՆՏԵՍԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ԳԻՏԱՎԵՐԼՈՒԾԱԿԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆ

Դիսկրետ փոփոխականների դասակարգման որոշ մեթոդներ 19.02.2018

    Տեղեկացնում ենք, որ ԵՊՀ տնտեսագիտության և կառավարման ֆակուլտետի Սահմանադրական տնտեսագիտության գիտավերլուծական կենտրոնի գիտական սեմինարը տեղի կունենա սույն թվականի փետրվարի 19-ին, ժամը 16:00-ին  ֆակուլտետի գրադարան-կաբինետում (305 սենյակ):
 
    «Դիսկրետ փոփոխականների դասակարգման որոշ մեթոդները» թեմայի շրջանակներում սեմինարը կվարի տնտեսագիտության մեջ մաթեմատիկական մոդելավորման ամբիոնի պրոֆեսոր Ռուբեն Գևորգյանը: