YSU

ԵՐԵՎԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

ՏՆՏԵՍԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՖԱԿՈՒԼՏԵՏ

ՍԱՀՄԱՆԱԴՐԱԿԱՆ ՏՆՏԵՍԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ԳԻՏԱՎԵՐԼՈՒԾԱԿԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆ

ФЕНОМЕН РЫНОЧНОГО ХОЗЯЙСТВА: ПРОБЛЕМА ТРАНСФОРМАЦИИ. ИСТОРИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ БИЗНЕСА ИННОВАЦИЙ